Τι είναι το Digital Strategy;

Η ψηφιακή στρατηγική (digital strategy) είναι ένα σχέδιο ή μια σειρά στρατηγικών που αναπτύσσονται για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ψηφιακού κόσμου με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων της επιχείρησης. Η ψηφιακή στρατηγική περιλαμβάνει τον συνδυασμό τεχνολογιών, τακτικών, και προσεγγίσεων για να αυξηθεί η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης στον ψηφιακό κόσμο.

 

Η ψηφιακή στρατηγική καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση θα αξιοποιήσει τις διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες και κανάλια (όπως ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα, email, μηχανές αναζήτησης, κλπ.) για να επικοινωνήσει με το κοινό της, να προσελκύσει νέους πελάτες, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την εικόνα της, να αυξήσει τις πωλήσεις και να επιτύχει άλλους στόχους που έχει θέσει.

 

Η διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής στρατηγικής περιλαμβάνει την κατανόηση του κοινού, των αναγκών και των συμπεριφορών του, την ανάλυση του ανταγωνισμού, την τοποθέτηση των προϊόντων ή υπηρεσιών, τον καθορισμό σαφών και μετρήσιμων στόχων, καθώς και την επιλογή των κατάλληλων ψηφιακών τακτικών για την επίτευξή τους.

 

Οι ψηφιακές στρατηγικές μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο και τον τομέα της επιχείρησης, όπως ψηφιακή διαφήμιση, περιεχομένο, email marketing, social media marketing, SEO (Search Engine Optimization), κ.λπ. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλήρες και συνεκτικό ψηφιακό οικοσύστημα που θα βοηθήσει την επιχείρηση να επιτύχει τους επιδιωκόμενους στόχους της και να προσφέρει μια αξιοσημείωτη εμπειρία στους πελάτες.

Tags: